Foreningen

Foreningen

Andelstanken/andelsboligen


At bo i Andelsbolig er sådan lidt midt i mellem at bo til leje og bo i eget hus. Juridisk og teknisk set ejer du ikke din egen bolig, men en andel af hele andelsboligforeningen og har så eksklusiv brugsret over en bestemt andel/bolig, hvor du også har en række pligter. Nogle af pligterne er bestemt af boligformen, som er lovreguleret. Andre pligter er bestemt af foreningens vedtægter og så kan der vedtages en række bestemmelser på de ordinære generalforsamlinger.

Alle boliger har en stor vestvendt terrasse og nogle har lavet flere små terrasser rundt om boligerne. Der er fast carport og redskabs-rum til alle boliger. Carportene er netop malet i september 2019.

Vedligeholdelse

Som udgangspunkt er pligten til vedligeholdelse af selve bygningerne opdelt sådan, at foreningen har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og andelshaveren har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. Der er dog undtagelser, idet foreningen også har vedligeholdelsen af varme- og vandinstallationerne i teknikskabet i bryggerset.
Beboerne skal også medvirke ved græsklipning og snerydning af fællesarealerne. Desuden har fore-ningen 2 årlige fælles arbejdsdage, hvor vi primært vedligeholder området og - hvert 4 år - maler carporte og redskabsrum.